Barbara Jadwiga Szpakowska-Bartyś

Seniorka, działaczka, inicjatorka wielu projektów kulturalnych i społecznych. Z ogromną życzliwością i oddaniem angażuje się w pracę na rzecz lokalnych społeczności oraz aktywizację olsztyńskich seniorów.

Od ćwierć wieku działa w licznych gremiach. Członkini Olsztyńskiej Rady Seniorów, Przewodnicząca Olsztyńskiej Rady Seniorów IV kadencji, członkini Społecznej Rady Seniorów Warmii i Mazur, była członkini Rady Osiedla Kortowo. Współpracuje z Bankiem Żywności przy szeregu projektów.

Prywatnie szczęśliwa żona, mama, babcia i prababcia. Jej hobby to praca na działce, podróże oraz sport.

Jako radna chciałaby przede wszystkim wspierać olsztyńskich seniorów oraz międzypokoleniowe inicjatywy.


Close Terminal E-Mail Download Facebook GitHub Alternate GitHub Instagram Menu Check Circle Space Shuttle angle-right Warning