Jarosław Kopyść

Wolontariusz, społecznik, biegacz. Współorganizował około 400 imprez sportowych, w tym blisko 250 spotkań biegowych „parkrun” w Parku Centralnym. Aktywny nie tylko sportowo, ale też społecznie: bierze udział w konsultacjach społecznych, ponad dekadę był prezesem ogrodu działkowego, przez jedną kadencję – radnym osiedla Kętrzyńskiego. Znany z zaangażowania, konsekwencji i odpowiedzialności w działaniu.

Uważa, że w Olsztynie brak dużych imprez sportowych i czas to zmienić. Jako radny chciałby pracować także na rzecz zwiększenia transparentności w działaniach urzędu.


Close Terminal E-Mail Download Facebook GitHub Alternate GitHub Instagram Menu Check Circle Space Shuttle angle-right Warning