Jerzy Mackiewicz

Ukończył studia magisterskie na kierunku Informatyka i Ekonometria uzupełnione podyplomowym Zarządzeniem Projektami IT oraz certyfikatami branżowymi z zakresu zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem oraz technicznymi z administracji systemami i usługami IT.

Zawodowo zajmuje się zarządzaniem zespołami IT w firmie branży farmaceutycznej. Od 2 lat pełni obowiązki Przewodniczący Rady Osiedla Grunwaldzkie oraz udziela się w wielu innych środowiskach. Jego hobby to modelarstwo i miodosytnictwo.

Jako Radny chciałby zająć się tematami związanymi z otwartym miastem, współpracą z Radami Osiedli i NGO.


Close Terminal E-Mail Download Facebook GitHub Alternate GitHub Instagram Menu Check Circle Space Shuttle angle-right Warning