Maciej Pantak

W Olsztynie mieszka od urodzenia, czyli od 45 lat. Pracuje w szpitalu jako pracownik socjalny. Jest też członkiem stowarzyszenia pomagającego m.in. osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Od 2011 r. działa w olsztyńskich radach osiedli. Obecnie drugą kadencję w Radzie Osiedla Podleśna, w której jest sekretarzem. Wcześniej dwie kadencje był członkiem Rady Osiedla Brzeziny.

Kandyduje do Rady Miasta Olsztyna, ponieważ chce dopilnować, by w naszym mieście liczył się głos i potrzeby mieszkańców, również tych wymagających wsparcia i opieki.


Close Terminal E-Mail Download Facebook GitHub Alternate GitHub Instagram Menu Check Circle Space Shuttle angle-right Warning