Magdalena Dudzik

Rodowita olsztynianka. Choć zdobyła wykształcenie prawno-administracyjne, z zawodu jest specjalistką do spraw reklamy, malarką i  animatorką kultury. W wolnych chwilach zajmuje się też fotografią. Kuratorka i organizatorka wielu wydarzeń artystycznych. Jako przewodnicząca Rady Osiedla Podleśna intensywnie angażuje się m.in. w usuwanie barier architektonicznych.

Od lat współpracuje ze Schroniskiem dla Zwierząt w Olsztynie oraz wspomaga artystycznie Fundację Przyszłość dla Dzieci. Dwukrotnie otrzymała statuetkę „Wolontariusz z Sercem na Dłoni”. W swoich działaniach łączy grupy ludzi z różnych środowisk, z różnych grup społecznych i wiekowych. Dotyczy to głównie dzieci i seniorów, ale również działań artystycznych z osadzonymi z Aresztu Śledczego.

Współtworzy społeczną inicjatywę o nazwie Zielony Olsztyn. Jest za poprawą systemu szkolnictwa kraju i w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami.


Close Terminal E-Mail Download Facebook GitHub Alternate GitHub Instagram Menu Check Circle Space Shuttle angle-right Warning