Marzena Szarkiel Witkiewicz

Pedagożka, animatorka, terapeutka integracji sensorycznej, żona, mama, miłośniczka psów. Kieruje się ideą życia w harmonii z przyrodą, a czas wolny poświęca na twórczość artystyczną.

Od zawsze zaangażowana w edukację oraz wsparcie dzieci i trudnej młodzieży. Przez wiele lat poświęcała się pracy wychowawczej w Domu Dziecka w Olsztynie, a obecnie pracuje w Zespole Placówek Specjalnych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Wspiera i organizuje akcje pomocowe dla potrzebujących dzieci.

Zna i rozumie potrzeby współczesnej młodzieży. Uważa, że dla młodzieży w Olsztynie niezbędne jest utworzenie przestrzeni do rozwoju zainteresowań i kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Kandyduje na radną Olsztyna, aby wspierać instytucje oświatowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się szeroko rozumianą edukacją i wychowaniem.


Close Terminal E-Mail Download Facebook GitHub Alternate GitHub Instagram Menu Check Circle Space Shuttle angle-right Warning