Michał Kupisz

Ukończył politologię na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, równolegle rozwijając pasję do fotografii i filmu. Absolwent warszawskiej Akademii Filmu i Telewizji. Dyplomowy film „Lawendowy wiatr” to świadectwo jego zamiłowania oraz przywiązania do Warmii. Stypendysta Ministra Kultury i Marszałka Województwa oraz laureat X Biennale Sztuki – O Medal Prezydenta.

Jako rodowity Olsztynianin, mąż i ojciec dwójki dzieci od lat interesuje się życiem miasta, mocno uczestnicząc w jego rozwoju na poziomie kulturalno-artystycznym i rozrywkowym. Inicjator takich akcji, jak Open Piano – pianino społeczne oraz Święto Muzyki Fête de la Musique. Pracuje jako animator społeczny, filmowiec i fotograf w Federacji FOSa oraz nauczyciel w Pałacu Młodzieży. Swoimi działaniami dąży do ożywienia miasta poprzez aktywizację społeczną opartą na wspólnych ideach, dialogu, szacunku i porozumieniu, w myśl zasady: Budować i łączyć. Nigdy dzielić.


Close Terminal E-Mail Download Facebook GitHub Alternate GitHub Instagram Menu Check Circle Space Shuttle angle-right Warning