Mikolaj Stefanowski

Studiuje na studiach magisterskich na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dwa kierunki: analitykę i zarządzanie publiczne oraz analizę i kreowanie trendów.

Zawodowo zajmuje się obsługą sklepu internetowego. W 2023 roku jego projekt dotyczący infrastruktury  rozrywkowej Kortowa zdobył najwięcej głosów w ogłoszonym przez UWM Otwartym Budżecie Akademickim i doczekał się realizacji.

Jego hasło wyborcze – BudziMY Jaroty – ma na celu zerwanie ze stereotypowym obrazem Jarot jako sypialni Olsztyna. Jako radny chciałby zająć się aktywizacją mieszkańców i transportem.


Close Terminal E-Mail Download Facebook GitHub Alternate GitHub Instagram Menu Check Circle Space Shuttle angle-right Warning