Mirella Wiśniewska

Ukończyła technikum hodowlane, pracuje w Michelin Polska w Olsztynie. Działaczka związków zawodowych oraz strażaczka ochotniczka.

Zwierzolubnym mieszkańcom miasta świetnie znana z działań na rzecz poprawy sytuacji zwierząt, jakie podejmuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Marzy, by w Olsztynie realizowano wzorcowy program opieki nad zwierzętami

W wolnym czasie uprawia swoją łączkę kwietną, a w czasie urlopu wytchnienie znajduje w przyjaznej koniom stajni w Bieszczadach.

Jako radna chciałaby przede wszystkim wspierać „zielone” inicjatywy oraz transparentność działań włodarzy – by każdy mieszkaniec miał pełen wgląd w wydatki publiczne.


Close Terminal E-Mail Download Facebook GitHub Alternate GitHub Instagram Menu Check Circle Space Shuttle angle-right Warning