Mirosław Arczak

Rodowity Olsztynianin z Zatorza, najaktywniejszy radny obecnej kadencji, doświadczony aktywista miejski, miłośnik Lasu Miejskiego, zapalony rowerzysta i biegacz. Waleczny uczestnik wielu konsultacji społecznych, gdzie zawsze stał po stronie rozsądku i gospodarności. Jedyny radny dzielący się swoją dietą – od ponad 2 lat przyznaje minigranty na projekty zgłaszane przez szkoły, organizacje i osoby prywatne. Zawsze niezależny i bezpartyjny.

Jego cele to nowy wiadukt na ul. Limanowskiego, reanimacja Zatorzanki i Targowiska, rewitalizacja Parku Kusocińskiego, nowe boisko dla SP 1 i SP 13, modernizacja al. Sybiraków i ul. Jagiellońskiej, remonty chodników i nowe drogi rowerowe, bogatsze place zabaw, miasteczko ruchu drogowego.


Close Terminal E-Mail Download Facebook GitHub Alternate GitHub Instagram Menu Check Circle Space Shuttle angle-right Warning