Monika Wasiniewska

Organizatorka i animatorka kultury. Kociewianka z pochodzenia, olsztynianka z wyboru.

Absolwentka Pedagogiki pogranicza kulturowego oraz Dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji i produkcji wydarzeń kulturalnych i komercyjnych. Zawodowo związana obecnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie, gdzie odpowiada m.in. za koordynację letniej oferty kulturalnej, w tym m.in. ofertę koncertową, kino plenerowe, festiwal Local Warming czy Festiwal literacki Tropy. Ceni międzyśrodowiskową i międzyinstytucjonalną współpracę.

Marzy o Olsztynie łatwym w obsłudze, w którym docenia się i promuje oddolne projekty społeczne, stwarzając różnorodną przestrzeń przyjazną mieszkańcom.


Close Terminal E-Mail Download Facebook GitHub Alternate GitHub Instagram Menu Check Circle Space Shuttle angle-right Warning