Listy kandydatów KWW „Wspólny Olsztyn” do Rady Miasta Olsztyna

Oficjalne, ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą.

 Okręg nr 1

Osiedla: Redykajny, Gutkowo, Nad Jeziorem Długim, Likusy, Dajtki, Grunwaldzkie, Podgrodzie, Brzeziny, Kortowo.

1. PANTAK Maciej Jerzy (profil na Facebooku)

Zawodowo związany z pomocą społeczną, terapeuta zajęciowy, radny osiedla Brzeziny, ekspert ds. pomocy osobom starszym i z niepełnosprawnościami

 

 

2. PIŁAT Barbara

Wolontariuszka w Olsztyńskim Towarzystwie Amazonek, popularyzatorka profilaktyki raka piersi, ekspertka ds. wsparcia osób chorych i ich rodzin

 

 

3. DZWONKOWSKA Wioletta Anna

Zajmuje się handlem, jest wolontariuszką w Fundacji Mruczący Terapeuta, ekspertka ds. ochrony praw zwierząt i sportu

 

 

4. POPIOŁEK Jerzy

Zawodowo związany z Warmińsko-Mazurskim PTTK w Olsztynie, geograf, przewodnik turystyczny, ekspert ds. polityki społecznej i zagospodarowania terenu

 

 

5. NADGRABSKA Anna Maria (profil na Facebooku)

Zawodowo związana z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej, ekspertka ds. przedsiębiorczości społecznej i komercyjnej

 

 

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Okręg nr 2

Osiedla: Wojska Polskiego, Podleśna, Zatorze, Zielona Górka, Kętrzyńskiego, Pojezierze.

1. ARCZAK Mirosław

Lider w sprawach komunikacyjnych, społecznych i edukacyjnych, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz turystyki i rekreacji. Przez 5 lat olsztyński Oficer Rowerowy

 

 

2. POTERAŁA Andrzej

Przedsiębiorca, animator, społecznik, socjolog, dziennikarz i filozof, ekspert ds. rozwoju i promocji miasta, bezpieczeństwa oraz kultury i edukacji

 

 

3. ROSTEK Jacek Bartłomiej

Urbanista, przedsiębiorca prowadzący biuro projektowe, ekspert ds. prawa miejscowego oraz zagospodarowania i zabudowy miasta

 

 

4. BRZEZIŃSKA Izabela Magdalena

Absolwentka Zootechniki na UWM, działaczka społeczna; uczestniczka projektu Podwórka z natury, ekspertka ds. zarządzania i rekreacji

 

 

5. SZCZUR Paweł Łukasz (profil na Facebooku)

Informatyk, przedsiębiorca, ekspert ds. gromadzenia, udostępniania i przetwarzania danych, a także ich zrozumienia i wykorzystania

 

 

6. HAUSMAN-PNIEWSKA Monika Katarzyna

Działaczka społeczna z doświadczeniem dziennikarskim, ekspertka ds. edukacji nieformalnej, organizacji pozarządowych, konsultacji społecznych i samorządu

 

 

7. ŁUKASZEWSKA Zdzisława Halina

Działaczka społeczna związana z Zatorzem, Olsztynianka Roku 2012, ekspertka ds. turystyki, kultury, ochrony środowiska

 

 

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Okręg nr 3

Osiedla: Śródmieście, Kościuszki, Kormoran, Nagórki, Mazurskie.

1. KORPOLIŃSKI Mariusz (profil na Facebooku)

Dziennikarz, prezenter, aktor, spiker stadionowy, lektor, trener wystąpień publicznych, ekspert ds. kultury, promocji, marketingu i sportu

 

 

2. POKORA-WIERZBICKA Teresa Halina

Kurator w stanie spoczynku, socjoterapeutka, mediatorka, radna Osiedla Mazurskiego, ekspertka ds. przeciwdziałania przemocy i wspierania aktywności społecznej

 

 

3. GRZELAK Marek

Instruktor kolarstwa, szkoleniowiec dzieci i młodzieży, trener i założyciel Akademii Kolarstwa Olsztyn, społecznik, ekspert ds. sportu, turystyki, rekreacji

 

 

4. GŁÓWCZEWSKI Sławomir Stefan

Działacz społeczny, radny osiedla Śródmieście (V kadencja), ekspert ds. terenów zielonych, pomocy społecznej oraz osobom z niepełnosprawnościami

 

 

5. FABISIAK-HILL Aneta Kamila (profil na Facebooku)

Pedagog, arteterapeutka, menadżerka i animatorka kultury, działaczka społeczna, ekspertka ds. planowania i tworzenia strategii rozwoju kultury

 

 

6. WOYNA Bożena Gabriela

Prowadzi gospodarstwo rolne na terenie Olsztyna, działaczka społeczna, ekspertka ds. pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym i wymagającym opieki

 

 

7. ZEMINS Beata

Prezeska olsztyńskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, działaczka społeczna, zaangażowana w pomoc osobom potrzebującym

 

 

8. BIEDZIUK Bartłomiej Maciej

Lekarz, społecznik, ekspert ds. zrównoważonego planowania przestrzennego miasta i konsultacji społecznych

 

 

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Okręg nr 4

Osiedla: Jaroty, Pieczewo, Generałów.

1. FALEJ Monika Walentyna

Prawniczka, działaczka społeczna, ekspertka ds. prawnych, wolontariatu i współpracy z samorządem, partycypacji obywatelskiej oraz ekonomii społecznej

 

 

2. ZADORECKI Borys Józef

Zajmuje się przetwarzaniem i analizą danych przestrzennych oraz wyceną nieruchomości, ekspert ds. prawa miejscowego i transportu w mieście

 

 

3. MŁYNARCZYK Marcin Tomasz

Aktor, związany z Olsztyńskim Teatrem Lalek, ekspert ds. kultury, sztuki, twórczości artystycznej, działalności organizacji pozarządowych

 

 

4. DOMAŃSKA Halina

Radca prawny, wolontariuszka Fundacji „Mruczący Terapeuta”, działaczka społeczna, ekspertka ds. ochrony praw zwierząt

 

 

5. OLEJNIK Piotr Tomasz (profil na Facebooku)

Zawodowo związany z nieruchomościami, zajmuje się ich sprzedażą, najmem, dzierżawą, ekspert ds. gospodarki przestrzennej i mieszkalnictwa

 

 

6. MŁYNARCZYK Witold Konrad

Menadżer, doświadczony olsztyński restaurator, muzyk, działacz społeczny, ekspert ds. kultury, sportu i przedsiębiorczości

 

 

7. WASYLUK Małgorzata Anna (profil na Facebooku)

Zawodowo związana z projektowaniem usług, ekspertka ds. przedsiębiorczości, innowacyjności, kreatywnego działania, edukacji

 

 

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

 

#WspólnyOlsztyn #DASIĘ!